Ungdomsläger

Distriktet har inget ungdomsläger under verksamhetsåret.

Preliminärt hålls ett läger inom distriktet under 2023.