OM LIONS

Detta är Lions 

 

  Bilden är från återuppbyggnaden efter jordbävningen på Haiti 2010

Lions gör världen lite bättre att leva i, både i din närhet eller på annan plats på jorden. Lions är en av världens största hjälporganisationer med 1,4 miljoner medlemmar, varav
11 000 i Sverige. Medlemmarna engagerar sig ideellt i olika hjälp- och samhällsprojekt. Kvinnorna och männen ger av sin fritid för att förbättra livskvaliten för andra människor lokalt, nationellt och internationellt.

Lionmedlemmar i Sverige samlar in omkring 50 miljoner kr per år.

Lions organisation och administration betalas helt av medlemsavgifter.

Lions är politiskt och religiöst neutralt, men fördömer våld och förtryck i alla dess former. Internationellt är Lions med i ESOC, FN´s ekonomiska och sociala råd.

Lions Sverige är bland annat med i Svenska FN-förbundet och SFI (Stiftelsen för Insamlingskontroll) genom Stiftelsen Lions Hjälpfond som har 90 1948-0.

Detta gör Lions

Bilden: Upprensning efter tornadon Moor 2013.

 Lions utför ett omfattande hjälparbete både i närområdet, men också nationellt och globalt. Här är några exempel på Lions instatser. Lions hjälper till efter katastrofer, akut och vid återuppbyggnad, genom Lions internationella nätverk med 

46 000 klubbar över hela världen och genom Lions Clubs International Foundation, LCIF, som är rankad av Financial Times som världens bästa ickestatliga organisation.

Lions arbetar mot våld, droger och mobbning genom värdegrundsprogrammet Lions Quest – Tillsammans som genomförs i skolor, idrottsklubbar och för föräldrar.

Lions har ett världsomspännande program för synvård, Sight First, som botar och motverkar blindhet och andra ögonsjukdomar. Över 30 miljoner människor har blivit hjälpta.

Lions vaccinerar barn i fattiga länder mot mässling inom ramen för programmet ”En spruta – ett liv”. Detta sker i samarbete med WHO och Bill och Melinda Gates Foundation.

Lions ger människor med funktionshinder olika typer av stöd. Lions stöder också ungdomar på olika sätt genom ungdomsutbyte och stipendier ”bästa kompis” etc. samt sätter guldkant på äldres tillvaro genom utflykter med mera.

 

Lions värdegrund

Vad är Lions internationella motto?

We serve. Vi hjälper.

Vad är Sveriges Lions motto?

För samhällsansvar och livskvalitet.

Hur lyder Lions Etik?

Fullgör ditt arbete med omsorg.
Handla på ett sådant sätt som skapar förtroende.
Försök att alltid göra ditt bästa utan att skaffa dig oskäliga fördelar.
Skaffa dig inte fördelar på andras bekostnad.
Var lojal mot dina medmänniskor och ärlig mot dig själv.
Var mot andra som du vill att andra skall vara mot dig.
Gör vänskap till ett mål, inte till ett medel.
Fullgör lojalt dina samhällsplikter.
Hjälp dem som behöver ditt stöd.
Var positiv i din kritik och frikostig med ditt beröm.
Bygg upp i stället för att riva ner.

Vad är Lions syften?

Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk. Att befrämja god samhällsanda.
Att genom aktiva insatser bidra till en positiv samhällsutveckling.
Att förena medlemmar med band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig förståelse.
Att vara ett forum för öppen diskussion av frågor av allmänt intresse utan inblandning av partipolitik eller religiösa särintressen.
Att uppmuntra duglighet och ansvarskänsla.

Vad är Lions uppgift?

Att göra det möjligt för de frivilliga att tillhandahålla hjälpinsatser i samhället, tillgodose humanitära behov samt främja fred och internationell förståelse genom Lions klubbar.

Lions historia

Läs eller ladda ner "Lions historia" här

Lions och GDPR

Distriktet är organiserat i

geografiska zoner och klubbar

6

Zoner

57

Klubbar

1240 +

Medlemmar

Torgny Gille, LC Österbybruk-Dannemora, är distriktsguvernör för verksamhetsåret 2023-2024


Läs Lions tidning!

Möt Lions internationella president Patti Hill

Som lionmedlem i 32 år har internationell president Dr. Patti Hill alltid tagit fram det bästa hos andra. Hennes liv och karriär har präglats av hennes passion för social rättvisa samt hängivenhet att hjälpa andra nå sin fulla potential och göra världen till en bättre plats för alla människor.