Rapporten om Typ 1-diabetes

Kunskapen om typ 1-diabetes är väldigt låg, vilket medför stora konsekvenser för de drabbade. Det visar en undersökning som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Barndiabetesfonden.

Typ 1-diabetes är den vanligaste livshotande, allvarliga sjukdomen bland barn och ungdomar i Sverige. Ändå vet de flesta väldigt lite eller ingenting om typ 1-diabetes. Denna rapport undersöker kunskapsnivån i samhället om typ 1-diabetes och reflekterar över konsekvenserna.

Läs mer på Barndiabetesfondens web