Lions 101-O’s utbildningsdag 2020/2021

Information

Agenda

Agenda

09.15 Ralf Mötesinformation
09.45 Margareta DG hälsar välkommen
10.00 Rolf/Göran Lions Organisation och Min Lions-klubbs roll i denna Presentation
11.00 Gunnar/Björn Sekreterarens roll

Sekreterare

Mötesteknik

11.40 Thomas/Lars Redovisning och rapportering

Betalningsinstruktioner

Visma e-ekonomi

12.00 Lunch
12.30 Maj-Britt/Lena Medlemsutveckling och nya målgrupper Presentation
13.15 Lars-Åke/Ralf GAT-grupperna. Vad gör de och hur
rapporteras aktiviteter?
Presentation – GLT
13.30 Gunilla LCIF Presentation
14.00 Thomas/Lars IT/Hemsida.

PR/Info/IT/Web

IT-strategi

14.30 Ivar/Christian Rapportering i MyLCi och MyLion MyLCI
15.00 Mats Sammanfattning av vDG Mats Gernandt Presentation
15.45 Diskussion i grupper

 

Lions 101-O’s utbildningsdag 2019/2020