Distriktsstyrelsen och LC Uppsala Disa hälsar alla medlemmar välkomna till Distriktsmöte 2022, lördag 23 april på Hotel Scandic Uplandia, Dragarbrunnsgatan 32, Uppsala.

Preliminär agenda:

  • Registrering, kaffe och smörgås från 09.00.
  • Distriktsmötet börjar kl. 10.00 och räknar med att avsluta senast kl. 17.00.
  • Lunch kl. 12.00 – 13.00.
  • Kl. 13.00 ges en presentation av Lions Cancerforskningsfond Mellansverige Uppsala-Örebro.

Ladda ner inbjudan med ärendelista och anmälningsblankett här.