På fredag kväll den 4 augusti inträffade en stor explosion Beirut som orsakade mycket skada över stora delar av staden. Hundratals döda, tusental skadade samt 300 000 som förlorade sina hem.

Lions Sveriges Katastrofberedskap beslutade den 11 augusti att ställa 500 000 SEK till förfogande för att hjälpa de som blivit bostadslösa i samband med explosionen.

Lions Sverige samarbetar med Lions Clubs International Foundation (LCIF), som tillsammans med Lions Libanon startat kampanjen ”Back Home Campaign”. Kampanjens syfte är att ge omedelbar hjälp med bostaden till drabbade familjer före kommande vinter.

“Lions Sverige i samarbete med LCIF och Lions medlemmar i hela världen hjälper till vid humanitära katastrofer och till återuppbyggnad där katastrofer har slagit till”, säger Lions Sveriges ordf Anna-Maria Bernstein.


Om Lions:
Lions Sverige är med sina ca 10 000 medlemmar en del av Internationella Lions med 1,4 miljoner medlemmar. Lions finns i 209 länder och geografiska områden över hela världen. Lions uppgift är att genom frivilliginsatser hjälpa andra människor, bygga broar mellan människor oavsett ras och religion och på andra sätt göra en samhällsinsats. Lokalt, nationellt och internationellt. Lions är politiskt och religiöst obundet.

Sveriges Lions motto är: För samhällsansvar och livskvalitet.

För mer information: www.lions.se

PG: 90 1948-0 – Stiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond

Kontaktpersoner
Guvernörsrådsordförande
Presskontakt
Sveriges Lions ordförande
gro@lions.se
08-744 59 00