Till alla klubbar i distrikt 101-O

Det är ett tags sedan det gjordes en uppdatering av klubbarnas kontaktpersoner för Lions Forskningsfond vid Medicinska Fakulteten Linköpings Universitet. Vi behöver namn att skicka information till och som kan lokalt sprida Fondens inriktning och kan placera våra broschyrer på olika ställen.

Kontaktpersonerna kommer att få ”Nyhetsbrev” samt broschyrmaterial tillsänt. Anslagsmottagarna kommer gärna ut och berättar om sin forskning på något möte.

Vår hemsida är nu uppdaterad och innehåller all information.

Ta beslut i klubben vem som är kontaktperson och skicka in det till:

Thord Wilhelmsson
0732 71 41 00
thord@holmnet.nu
Ledamot 101-O