Under rådande restriktioner p.g.a. av Corona-pandemin kan det extra Distriktsmötet 12 september inte genomföras som ett fysiskt möte.

Aktuella beslutsfrågor kommer att genomföras via poströstning.

Mer information senare.