Lossning av tält och förnödenheter.

På förfrågan till EU från Albanien om hjälp till nödlidande på grund av jordbävningskatastrofen 26 november fick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) onsdagen den 3 december uppdraget att skicka personal, tält, sängar och madrasser.

Lions Sverige har ett samarbete med MSB sedan 2004 och Lions ser till att det alltid finns tält och filtar i lagret i Kristinehamn.
Denna gång skickades 482 tält, med tillhörande 1152 filtar men också 1000 sängar och madrasser. Lasten gick från Kristinehamn måndagen den 9 december. Redan innan lasten gick iväg hade Lions Sverige kontakt med Lions i Albanien. De lokala lionsklubbarna är med i arbetet på plats. Under tisdagen den 10 december hade den svenska personalen ett möte med lions i Tirana.

De 7 långtradare med materialet anlände den 12 och 13 december till den hårt drabbade staden Durrës, väster om Tirana. Albanska myndigheter upplåter ett lager så att materialet ligger under tak tills det skall delas ut. 420 tält kommer att gå till Vore utanför Durrës. Övriga tält levereras på andra håll efter behov.

Under måndagen den 16 december skall lokala Lions och andra medhjälpare utbildas i tältresning i Vore. Sema Panboon som är medlem i Lionsklubb Skellefteå och anställd på MSB rapporterar löpande om arbetet.
Sedan samarbetet med MSB började har Lions Sverige donerat över 5000 tält för drygt 30 miljoner kronor.

Om Lions:
Lions Clubs International, Sverige är med sina ca 10 000 medlemmar en del av Internationella Lions med 1,4 miljoner medlemmar. Lions finns i 209 länder och geografiska områden över hela världen. Lions uppgift är att genom frivilliginsatser hjälpa andra människor, bygga broar mellan människor oavsett ras och religion och på andra sätt göra en samhällsinsats. Lokalt, nationellt och internationellt. Lions är politiskt och religiöst obundet.

Sveriges Lions motto är: För samhällsansvar och livskvalitet.

För mer information: www.lions.se

PG: 90 1948-0
Stiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond