Guvernörsrådet har beslutat att att det ska vara insamling för de syriska flyktingarna i Turkiet hela nästa verksamhetsår, fram till 30/6 2020. Detta blir MD 101:s sista insamlingsår till detta ändamål och det sker under beteckningen Lions hjälper De Glömda Barnen.

Nu kan Sveriges Lions kraftsamla för fortsatt insamling i ett år till samt under det kommande året avsluta projektet De Glömda Barnen och lämna över det till lokala mottagare. Fram till april månads utgång har 12 974 701 kr inbetalats till multipeldistriktets konto för De Glömda Barnen. Det är ett mycket imponerande insamlingsresultat av Sveriges Lions.

Det är ett fantastiskt resultat, som har inneburit att vi har kunnat hjälpa 4000 syriska flyktingbarn till skolgång. 55 moduler är nu uppsatta och i varje finns plats för 36 elever. Eftersom många syriska barn i Adana-regionen fortfarande saknar möjlighet att gå i skola tillämpas skiftgång med för- och eftermiddagsgrupper. Ibland utnyttjas våra moduler även kvällstid för föräldrautbildning.

En annan stor satsning är utdelning av matpaket. Hittills är 15 000 matpaket utdelade. De innehåller baslivsmedel, som beräknas räcka i en månad till en familj på fem personer. Mer än 70 000 syriska flyktingar har fått mat i en månad av Sveriges Lions!

Att ta fram skollokaler för syriska flyktingbarn och utdelning av matpaket till de allra fattigaste familjerna är numer de största satsningarna inom projektet De Glömda Barnen

Nu kan Din klubb kraftsamla i ett år till och planera fortsatt stöd till de mycket fattiga och utsatta syriska flyktingarna.

TACK FÖR DITT STÖD!

Lionshälsningar från projektledningen för De Glömda Barnen, genom Per Krantz.