Zon 3

Här finns information om och relaterat till Zon 3
Zon 3 består av klubbarna

  • Lions Club Almunge
  • Lions Club Hallstavik/Väddö
  • Lions Club Tierp
  • Lions Club Tierp-Freja
  • Lions Club Öregrund
  • Lions Club Österbybruk-Dannemora
  • Lions Club Östhammar
  • Lions Club Östhammar Lanternan