Distriktsmöte 2022

Distriktsmöte 2022

Distriktsstyrelsen och LC Uppsala Disa hälsar alla medlemmar välkomna till Distriktsmöte 2022, lördag 23 april på Hotel Scandic Uplandia, Dragarbrunnsgatan 32, Uppsala. Preliminär agenda: Registrering, kaffe och smörgås från 09.00.Distriktsmötet börjar kl. 10.00 och...

Utbildningsdagen flyttad & RLLI-kurs inställd

Pandemin fortsätter att ställa till det vid planering av våra aktiviteter så för att säkerställa att så många som möjligt kan deltahar vi beslutat om senareläggning av utbildningsdagen. Lions utbildningsdag 26 februari har flyttats till 2 april. Av samma skäl har...

Information om Vision For All

Vision For Alls aktiviteter har legat ner under pandemin så deras lager är idag fyllda. De har börjat att träffas igen för att sortera, tvätta och mäta glasögon. De är fortfarande intresserade av att få in glasögon, men önskar att vi lagerhåller dem fram tills de...

Miljöpristävling på Gotland

Miljöpristävling på Gotland

Den 6 juni ordnade Lions på Gotland en prisutdelning för elever i Lions miljötävling Rent vatten. Utdelningen genomfördes i samråd med Polhemsskolan i Visby, i den biologiska mångfald som eleverna skapat i ett hörn på skolan. Där man sått ängsblommor, skapat...