Anmälan till extra Distriktsmöte

Härmed kallas och inbjuds alla medlemmar i distrikt 101-O till Extra Distriktsmöten samt avslutande distriktsmöten gällande distrikt 101-A och distrikt 101-U.  

Plats:         Knivsta.Tilasalen i Kommunhuset för 101-A och 101-O samt Thunmanskolan för 101-U.

Datum:       lördagen den 14 september 2019

Sista anmälningsdagen är 30/8 2019

Kostnad/deltagare: 270: - ska inbetalas på bg: 5353-4996 (distrikt 101-O) och vara mottagaren tillhanda senast den 10 september. Inbetalningen ska märkas med XDM samt med namn och klubb.
Lite logistik i Knivsta: Avstånd från Knivsta station till Knivsta kommunhus är ca 200 m och till Thunmanskolan ca 600 m. Parkering finns i närheten av båda.Från kommunhuset till Wärdshuset är det ca 600 m och tar ca 10 min. Thunmansskolan ligger tvärs över gatan mot Wärdshuset, ca 100 m.


Namn:*
Mail:*
Klubb:*
Delegat*
Meddelande (om avvikande mat e. dyl)