Lions Cancerforskningsfond Mellansverige Uppsala-Örebro inbjuder Dig till forskarseminarium på sjukhuset i Lindesberg lördagen den 7 mars 2020.

Hålltider Föreläsare Föreläser om
10.30-11.00 Samling med kaffe utanför aulan
11.00 Inledning Region Örebro län   Elisabeth Liljekvist, områdeschef närsjukvårdsområde norr, hälsar välkommen    
11.15 Alvida Qvick, laboratoriemedicinska kliniken USÖ, doktorand vid institutionen för medicinska vetenskaper/biomedicin Cirkulerande biomarkörer i blod för diagnos, behandlingsval och prognos hos patienter med lungcancer.
11.35 Ulrika Messing-Eriksson, forskningssjuksköterska vid urologiska kliniken USÖ, fil.dr. inom biokemi ”Upplevd stress under utredning för prostatacancer – finns det samband med patientens levnadsvanor?”
11.55-12.10 bensträckare
12.10 Gabriella Lillsunde-Larsson, universitetslektor, Örebro universitet/laboratoriemedicinska kliniken, docent biomedicin HPV Gynekologisk cancer
12.30 Anders Joelson, läkare ortopedi, medicine doktor inom kirurgi Ortopedisk forskning vid Lindesbergs lasarett, exakt rubrik kommer
12.50 Avslutning Region Örebro län Mats G Karlsson, forsknings- och utbildningschef  
13.00 Lions presenterar nya fonden, LCFM    

Anmälan till Roland Thorstensson på e-post rolandthorstensson@telia.com eller

Mobil 070-291 08 37, senast den 27 februari, p.g.a. köket vill veta antalet deltagare.

Välkommen till intressanta föreläsningar.